fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki jest przekazanie informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu www.e-kursyrodo.pl (dalej jako: Serwis). Szanując prywatność Użytkowników naszego Serwisu dbamy o najwyższy poziom bezpieczeństwa ich danych osobowych, udostępnionych nam przez Serwis.

Poniżej przestawiamy zasady ochrony danych osobowych, wdrożone w naszej firmie, a opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH

Właścicielem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych w ramach świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu – w rozumieniu RODO, jest Standarder Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”, „my”, „nas”) z siedzibą w Katowicach, ul. Kolista 25, 40-486 Katowice; NIP: 954-269-65-63, REGON: 241511840.

GROMADZONE DANE OSOBOWE

Korzystając z naszego Serwisu, przekazujesz nam o sobie dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, w jakich sytuacjach dochodzi do przekazania nam Twoich danych:

 1. Rejestracja osobistego konta w Serwisie –  niezbędne dane to: imię, nazwisko, adres e-mail;
 2. Zarządzanie swoim kontem – możesz uzupełnić swoje dane o pseudonim, avatar oraz informację o sobie, widoczne publicznie dla innych Użytkowników; są to dane przekazywane dobrowolnie i nie są konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu;
 3. Zakup płatnych zasobów Serwisu – niezbędne dane to: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) – na podstawie których zostanie wystawiony dowód zakupu (faktura VAT). W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, której odbiorcą ma być podmiot, należy podać również nazwę firmy oraz numer NIP;
 4. Formularz kontaktowy – niezbędne dane to: imię, adres e-mail oraz treść wiadomości, opcjonalnie można podać: nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy).
 5.  Newsletter – niezbędne dane to adres e-mail.

CEL, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Za pośrednictwem Serwisu www.e-kursyrodo.pl będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

CELE PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

CZAS PRZETWARZANIA

ADMINISTROWANIE KONTEM UŻYTKOWNIKA

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji warunków umowy (warunki określa zaakceptowany przez Użytkownika regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną); podanie swoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Dane będą przetwarzane do momentu usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

UDOSTĘPNIENIE
PŁATNYCH USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU ORAZ UMOŻLIWIENIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji warunków umowy kupna-sprzedaży; podanie swoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania warunków umowy, w tym do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających
z zawartej umowy oraz do czasu ustania obowiązków prawnych, obligujących do przechowywania dokumentów księgowych,
w szczególności prawo o rachunkowości.

PROWADZENIE ROZLICZEŃ KSIĘGOWYCH
 I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze danych oraz warunków określonych w regulaminie; podanie swoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Dane będą przetwarzane do czasu ustania obowiązków prawnych, obligujących do przechowywania dokumentów księgowych,
w szczególności prawo
o rachunkowości.

WYSYŁKA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TREŚCI MARKETINGOWYCH I HANDLOWYCH

Przetwarzanie danych jest możliwe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody; podanie swoich danych jest dobrowolne
i opcjonalne.

Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu bądź zgłoszenia sprzeciwu/wycofania wyrażonej wcześniej zgody przez Użytkownika.

WYSYŁKA NEWSLETTERA O TEMATYCE RODO ORAZ PROMOCJACH ADO

Przetwarzanie danych jest możliwe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody; podanie swoich danych jest dobrowolne
i opcjonalne.

Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu bądź zgłoszenia sprzeciwu/wycofania wyrażonej wcześniej zgody przez Użytkownika.

ROZPATRYWANIE SKARG, REKLAMACJI

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji warunków zawartej umowy/obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych/prawnie uzasadnionego interesu administratora; podanie swoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz do czasu rozliczenia reklamacji bądź skarg, zgodnie
z przepisami prawa.

OBSŁUGA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających
z zawartej umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.


ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe, pozyskane na pośrednictwem Serwisu, mogą być przekazywane innym podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i wyłącznie na nasze żądanie. Dotyczy to w szczególności biura rachunkowego oraz dostawcy usług IT, współpracujących z nami na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. W przypadku korzystania z płatnych zasobów Serwisu i dokonania płatności elektronicznej, Twoje dane będą udostępnione podmiotowi, obsługującemu płatności elektroniczne – PayU S.A.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Tobie praw, wynikających z art. 12-23 RODO, a mianowicie:

 1. prawo dostępu do Twoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
 3. prawo do usunięcia Twoich danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 5. prawo do przeniesienia Twoich danych do innego administratora;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych – dotyczy wyłącznie przetwarzania opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw, napisz do nas: info@e-kursyrodo.pl.

Ponadto, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie
z prawem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG), tzw. krajów trzecich.

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poddawane profilowaniu.

POLITYKA COOKIES

Serwis www.e-kursyrodo.pl wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania strony do potrzeb Użytkowników. W związku z tym, pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu. Więcej na ten temat dowiesz się z Polityki cookies.

Aktualizacja dokumentu: 22.06.2020 r.